معنی و ترجمه کلمه factory system به فارسی factory system یعنی چه

factory system


بازرگانى : نظام کارخانه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها