معنی و ترجمه کلمه factory به فارسی factory یعنی چه

factory


کارخانه
علوم مهندسى : کارخانه
معمارى : کارخانه
بازرگانى : مرکز توليد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها