معنی و ترجمه کلمه faculty of law به فارسی faculty of law یعنی چه

faculty of law


دانشکده حقوق
قانون ـ فقه : معادلschool of law

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها