معنی و ترجمه کلمه fail out به فارسی fail out یعنی چه

fail out


علوم نظامى : ريزش کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها