معنی و ترجمه کلمه fail safe system به فارسی fail safe system یعنی چه

fail safe system


سيستمى که براى جلوگيرى از خرابى طراحى شده است
کامپيوتر : سيستم با خرابى ملايم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها