معنی و ترجمه کلمه fail safe به فارسی fail safe یعنی چه

fail safe


ماسوره تامين شده از نظر عمل کرد دستگاههاى داخلى ،با خرابى امن
کامپيوتر : تخريب امن
علوم نظامى : ماسوره مطمئن العمل


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها