معنی و ترجمه کلمه failing به فارسی failing یعنی چه

failing


قصور،ضعف ،نقص ،در صورت کوتاهى از

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها