معنی و ترجمه کلمه failure load به فارسی failure load یعنی چه

failure load


عمران : بار گسيختگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها