معنی و ترجمه کلمه failure moment به فارسی failure moment یعنی چه

failure moment


عمران : لنگر گسيختگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها