معنی و ترجمه کلمه failure prediction به فارسی failure prediction یعنی چه

failure prediction


کامپيوتر : پيش بينى خرابى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها