معنی و ترجمه کلمه failure rate به فارسی failure rate یعنی چه

failure rate


نرخ خرابى ،ميزان خرابى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها