معنی و ترجمه کلمه failure to maintain به فارسی failure to maintain یعنی چه

failure to maintain


قانون ـ فقه : ترک انفاق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها