معنی و ترجمه کلمه fair average quality (f.a.o.) به فارسی fair average quality (f.a.o.) یعنی چه

fair average quality (f.a.o.)


بازرگانى : کيفيت متوسط مناسب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها