معنی و ترجمه کلمه fair deal به فارسی fair deal یعنی چه

fair deal


سياست منصفانه
قانون ـ فقه : روش منصفانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها