معنی و ترجمه کلمه fair equivalent remuneration به فارسی fair equivalent remuneration یعنی چه

fair equivalent remuneration


قانون ـ فقه : اجرت المثل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها