معنی و ترجمه کلمه fair trade به فارسی fair trade یعنی چه

fair trade


تجارت منصفانه ،تجارت مشروع ،کسب منصفانه ،کسب حلال
بازرگانى : تجارت عادلانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها