معنی و ترجمه کلمه fair wear and tear به فارسی fair wear and tear یعنی چه

fair wear and tear


خسارت در حد معمولى
بازرگانى : فرسودگى در حد معمول

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها