معنی و ترجمه کلمه fair-mindedness به فارسی fair-mindedness یعنی چه

fair-mindedness


انصاف ،بيطرفى ،ازادگى ازتعصب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها