معنی و ترجمه کلمه fair به فارسی fair یعنی چه

fair


منصفانه ،نمايشگاه کالا،زيبا،لطيف ،نسبتا خوب ،متوسط،بور،بدون ابر،منصف ،نمايشگاه ،بازار مکاره ،بى طرفانه
علوم مهندسى : نمايشگاه کالا
قانون ـ فقه : منصفانه ،بيطرفانه
بازرگانى : نمايشگاه ،هفته بازار عادلانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها