معنی و ترجمه کلمه fairing به فارسی fairing یعنی چه

fairing


صيقل کارى ،ارمغانى که از نماسشگاه کالا،بياورند
علوم نظامى : صاف کارى سطوح ائروديناميکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها