معنی و ترجمه کلمه fairness به فارسی fairness یعنی چه

fairness


منسوب به پريان ،پرى ،زيبائى ،بيطرفى
کامپيوتر : شرايطى که تا اجراى هر عمل درخواستى در سيستم در يک محدوده زمان باقى مى ماند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها