معنی و ترجمه کلمه faker به فارسی faker یعنی چه

faker


علوم نظامى : هواپيماى تمرينى در تيراندازى پدافند هوايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها