معنی و ترجمه کلمه falangisme به فارسی falangisme یعنی چه

falangisme


فالانژيسم
قانون ـ فقه : نهضت فاشيستى اسپانيا که حزب معتقد به ان حاليه تنها حزب قانونى اسپانياست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها