معنی و ترجمه کلمه falconer به فارسی falconer یعنی چه

falconer


قوش باز،کسيکه با شاهين شکار ميکند،بازبان
ورزش : پرورش دهنده شاهين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها