معنی و ترجمه کلمه fall into abeyance به فارسی fall into abeyance یعنی چه

fall into abeyance


مسکوت عنه ماندن ،بى تکليف ماندن ،درحال وقفه افتادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها