معنی و ترجمه کلمه fall of the leaf به فارسی fall of the leaf یعنی چه

fall of the leaf


برگ ريزان ،پائيز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها