معنی و ترجمه کلمه fall off به فارسی fall off یعنی چه

fall off


منحرف شدن
علوم نظامى : انحراف از مسير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها