معنی و ترجمه کلمه fall to به فارسی fall to یعنی چه

fall to


بکارى مبادرت کردن ،به عملى دست زدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها