معنی و ترجمه کلمه fall velocity به فارسی fall velocity یعنی چه

fall velocity


معمارى : سرعت سقوط


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها