معنی و ترجمه کلمه falling rate of profit به فارسی falling rate of profit یعنی چه

falling rate of profit


بازرگانى : نرخ نزولى سود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها