معنی و ترجمه کلمه fallopian tube به فارسی fallopian tube یعنی چه

fallopian tube


(تش ).لوله فالوپ ،شيپور رحمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها