معنی و ترجمه کلمه fallout prediction به فارسی fallout prediction یعنی چه

fallout prediction


محاسبه ميزان ريزش اتمى
علوم نظامى : پيش بينى ريزش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها