معنی و ترجمه کلمه fallout به فارسی fallout یعنی چه

fallout


ريزش اتمى ،گرد و غبار اتمى
کامپيوتر : خرابى مولفه هاى الکترونيکى که به هنگام کنترل کيفى يک قطعه جديد از تجهيزات به وقوع مى پيوندد
زيست شناسى : ريزه پرتوزا
علوم نظامى : ريزش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها