معنی و ترجمه کلمه false accusation به فارسی false accusation یعنی چه

false accusation


تهمت ،دروغ ،بهتان
قانون ـ فقه : افترا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها