معنی و ترجمه کلمه false attack به فارسی false attack یعنی چه

false attack


ورزش : حمله معين شمشيرباز در انتظار واکنش معين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها