معنی و ترجمه کلمه false ceiling به فارسی false ceiling یعنی چه

false ceiling


سقف نما
علوم مهندسى : سقف کاذب
معمارى : سقف کاذب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها