معنی و ترجمه کلمه false colour به فارسی false colour یعنی چه

false colour


فيلم رنگى مصنوعى
علوم نظامى : رنگ مصنوعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها