معنی و ترجمه کلمه false evidence به فارسی false evidence یعنی چه

false evidence


قانون ـ فقه : گواهى کدب


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها