معنی و ترجمه کلمه false origin به فارسی false origin یعنی چه

false origin


مبناى مختصات فرضى
علوم نظامى : مبناى فرضى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها