معنی و ترجمه کلمه false tabling به فارسی false tabling یعنی چه

false tabling


علوم دريايى : سجاف کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها