معنی و ترجمه کلمه false tooth به فارسی false tooth یعنی چه

false tooth


دندان مصنوعى ياساختگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها