معنی و ترجمه کلمه falsification به فارسی falsification یعنی چه

falsification


تکذيب ،تقلب ،تحريف ،تزوير
قانون ـ فقه : تحريف ،تزوير
روانشناسى : تحريف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها