معنی و ترجمه کلمه falsify به فارسی falsify یعنی چه

falsify


تحريف کردن ،دست بردن در،باطل ساختن ،تزوير کردن
قانون ـ فقه : تحريف کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها