معنی و ترجمه کلمه falsifyer به فارسی falsifyer یعنی چه

falsifyer


تحريف کننده ،تحريف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها