معنی و ترجمه کلمه familial retardate به فارسی familial retardate یعنی چه

familial retardate


روانشناسى : عقب مانده تبارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها