معنی و ترجمه کلمه family allowances به فارسی family allowances یعنی چه

family allowances


مقررى خانوادگى
بازرگانى : کمک دولت به خانوارها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها