معنی و ترجمه کلمه fan marker به فارسی fan marker یعنی چه

fan marker


علوم نظامى : نوعى برج مراقبت مخابراتى که تشعشعات امواج ان به صورت دايره قائم است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها