معنی و ترجمه کلمه fancy به فارسی fancy یعنی چه

fancy


خيال ،وهم ،قوه مخيله ،هوس ،تجملى ،تفننى ،علاقه داشتن به ،تصور کردن
روانشناسى : خيالبافى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها