معنی و ترجمه کلمه far ankle and cross body به فارسی far ankle and cross body یعنی چه

far ankle and cross body


عقربک( کشتى)
ورزش : عقربک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها