معنی و ترجمه کلمه far flung به فارسی far flung یعنی چه

far flung


پخش ،پراکنده ،پرت و دور افتاده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها